Solpaneler i Växjö

Nu är 1.116 solpaneler monterade på taket på Atracco Auto i Växjö. Solpanelerna beräknas årligen producera cirka 380.000 kWh och gör oss till en av Växjö kommuns största mikroproducenter.
Med hjälp av andra energibesparingsåtgärder är målet att solpanelerna i stort sett ska göra Atracco Auto i Växjö självförsörjande på el.