Vår historia

Från Växjö Bil & Karosseri till Folksam Auto till Atracco Auto

Atracco Auto har sitt ursprung i Växjö Bil- och karosseriverkstad som startade redan i mitten på 1950 talet. Under tiden 1964 till och med september 2008 var bolaget i försäkringsbolaget Folksams ägo. Sedan 2008 är företaget en del av Atracco Group och ägs sedan 2014 av amerikanska LKQ.

Under tiden i Folksams ägo var bolaget förutom en komplett skadeverkstad (mek verkstad, plåtverkstad och lackverkstad) också en avdelning inom Folksam för forskning och utveckling av rationella och säkra reparationsmetoder. Under denna tid utvecklades ett enormt säkerhetskunnande som Du som kund hos Atracco Auto får stor och värdefull del av.

2014 förvärvades Widells Bilplåt (numera Atracco Auto Västerås). 2017 förvärvades Nya Christianstads Billackering (numera Atracco Auto Kristianstad) och samma år förvärvades även Växjö Lackcenter (numera en del av Atracco Auto Växjö).

Våra tjänster

Skadeverkstad

Har din bil fått en skada? Läs mer om vad vi kan göra för er!

Lackering

Vill du lackera om bilen eller bara bli av med en repa?

Serviceverkstad Växjö

Låter motorn konstigt? Står termostaten på 0°? Vi fixar det!

Begagnade reservdelar

Du vet väl om att vi inom koncernen har försäljning av begagnade reservdelar.
Vi prioriterar dem vid våra reparationer.

Husvagn & Husbil

Vi lagar alla krockskador och har avtal med alla stora försäkringsbolag.

Miljön är viktigt för oss

Vi följer lagstiftning och strävar efter ständiga förbättringar inom vår verksamhet

Medan du väntar på din bil

När du lämnar in din bil på service eller reparation kan du också stanna kvar i våra lokaler och vänta på att bilen skall bli klar. Vi har inrättat en trevlig kundhörna med kaffe och tidningar. Vill du låna kontor och jobba under tiden som bilen blir klar får du tillgång till fri internetuppkoppling.

Vi kan också skjutsa dig in till stan om det passar dig bättre. 

Kvalitetspolicy

Atracco Auto AB skall alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar på köpt vara eller tjänst. Vi uppfyller självklart gällande regler för såväl konsument som näringsidkare. Detta skall uppnås genom att:

  • Vi skall förvissa oss om att vi förstått kundens önskemål och att vi därefter med vår fackmannakunskap rekommenderar kunden den mest kostnadseffektiva lösningen – även om det uppenbarligen är en sämre affär för oss själva.
  • Vi skall alltid följa gällande lagar och förordningar, lämnade garantier, MRF garantier och rekommendationer och som en sista åtgärd följa ARN’s anvisningar.
  • Vi skall löpande göra kundnöjdhetsundersökningar och i enlighet med resultatet av dessa vidta förbättringar.
  • Vi skall säkerställa, genom löpande kompetensutveckling, att vår personal har tillräcklig kunskap för uppdraget. Om kunden ändå inte blir nöjd skall vi, inom ramen för vad som är rimligt, genom goodwill gottgöra kunden på bästa sätt.

Miljöpolicy

Atracco Auto AB skall varaktigt ta ansvar för hela verksamhetens påverkan på miljön genom att, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, förebygga och minimera förorening av mark, luft och vatten. Detta skall uppnås genom att:

  • Vi i vårt dagliga arbete strävar efter ständiga förbättringar och som ett minimum uppfyller de lagar och förordningar som gäller för verksamheten.
  • Vi i vår egen verkstad så fort som det är möjligt erbjuder kunden begagnade originaldelar som alternativ till nya.
  • Vi demonterar och förädlar begagnade originaldelar på ett sådant sätt att våra kunder uppfattar begagnade originaldelar som ett bättre alternativ än nya delar.
  • Vi minimerar vår energiförbrukning.
  • Vi ser till att vår personal är delaktiga i miljöarbetet och har nödvändig kunskap om de krav som ställs och om de miljömål vi arbetar efter.

Försäkringsbolag vi samarbetar med

Vi är alltid på jakt efter nya medarbetare