Miljöpolicy

Behöver din bil service eller omtanke?

För oss är miljön det viktigaste

Atracco Auto AB skall varaktigt ta ansvar för hela verksamhetens påverkan på miljön genom att, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, förebygga och minimera förorening av mark, luft och vatten. Detta skall uppnås genom att:

  • Vi i vårt dagliga arbete strävar efter ständiga förbättringar och som ett minimum uppfyller de lagar och förordningar som gäller för verksamheten.
  • Vi i vår egen verkstad så fort som det är möjligt erbjuder kunden begagnade originaldelar som alternativ till nya.
  • Vi demonterar och förädlar begagnade originaldelar på ett sådant sätt att våra kunder uppfattar begagnade originaldelar som ett bättre alternativ än nya delar.
  • Vi minimerar vår energiförbrukning.
  • Vi ser till att vår personal är delaktiga i miljöarbetet och har nödvändig kunskap om de krav som ställs och om de miljömål vi arbetar efter.

Mekanisk verkstad

Låter motorn konstigt? Står termostaten på 0°? Vi fixar det!

Lackeringsverkstad

Vill du lackera om bilen eller bara bli av med en repa?

Skadeverkstad

Har din bil fått en skada? Läs mer om vad vi kan göra för er!

Behöver din bil service eller omtanke?

Växjö

} 07:00 - 17:00
I
Podaci karte ©2019 Google