Kvalitetspolicy

Behöver din bil service eller omtanke?

Atracco Auto

Atracco Auto AB skall alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar på köpt vara eller tjänst. Vi uppfyller självklart gällande regler för såväl konsument som näringsidkare. Detta skall uppnås genom att:

  • Vi skall förvissa oss om att vi förstått kundens önskemål och att vi därefter med vår fackmannakunskap rekommenderar kunden den mest kostnadseffektiva lösningen – även om det uppenbarligen är en sämre affär för oss själva.
  • Vi skall alltid följa gällande lagar och förordningar, lämnade garantier, MRF garantier och rekommendationer och som en sista åtgärd följa ARN’s anvisningar.
  • Vi skall löpande göra kundnöjdhetsundersökningar och i enlighet med resultatet av dessa vidta förbättringar.
  • Vi skall säkerställa, genom löpande kompetensutveckling, att vår personal har tillräcklig kunskap för uppdraget. Om kunden ändå inte blir nöjd skall vi, inom ramen för vad som är rimligt, genom goodwill gottgöra kunden på bästa sätt.

Mekanisk verkstad

Låter motorn konstigt? Står termostaten på 0°? Vi fixar det!

Lackeringsverkstad

Vill du lackera om bilen eller bara bli av med en repa?

Skadeverkstad

Har din bil fått en skada? Läs mer om vad vi kan göra för er!

Behöver din bil service eller omtanke?

Växjö

} 07:00 - 17:00
I
Podaci karte ©2019 Google